Tip over bouwgrond betaalbaar. Info hier!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen betaalbare bouwterrein te verkrijgen om een eigen huis te kunnen bouwen, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om ooit een eigen optrekje te bouwen. Maar dat lukt lang niet iedereen want bouwgrond is beperkt en bovendien meestal zeer prijzig. Ingeval u op zoek bent naar bouwterrein, dan is het wel zo makkelijk om op de hoogte te zijn van de toestand in de omtrek waar u bouwterrein zoekt. Deze informatie kunt u onder meer tegenkomen op het net, opdat u al enig idee krijgt over bedragen, ligging, voorwaarden en dergelijk.

Bouwterrein tarieven


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwgrond van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De kosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel uiteenlopend. In streken in Nederland waar bouwgrond heel schaars is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte streken, is bouwterrein altijd veel duurder dan in dunbevolkte gebieden. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Daarnaast speelt de omvang van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag overduidelijk zijn dat een grote kavel prijziger is dan een kleine.

Als u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de prijs per vierkante meter van de grote kavel vaak wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u land in een villawijk, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter doorgaans hoger (lees meer) zijn dan de koopprijs in een normale woonwijk.
• De verkoopprijs van bouwterrein op het platteland en buiten de bebouwde kom, is vaak lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Indien de grond al bouwrijp is gemaakt, is de verkoopprijs per vierkante meter hoger dan als u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het perceel en de ligging van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs minder zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een achtertuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms invloed op de verkoopprijs.

Koopprijs bouwgrond en bouwen


goedkope bouwgrondDe verkoopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, zodoende als u er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u nagaan of de verkoopprijs van het bewuste kavel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde omgeving. Maar let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga nauwkeurig na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een betaalbaar stuk bouwgrond koopt wat vervolgens verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de verkoopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *